Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Tiểu học Bài tập cuối khóa Croissant 6: Xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học

Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch cuối khóa tập huấn Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học của mình.

Mang bài thu hoạch Croissant 6 này, thầy cô sẽ có thêm nhiều ý tưởng new chuyên dụng cho tập huấn Chương trình GDPT 2018. Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo bài thu hoạch Mô đun 6 THCS. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn để đạt kết quả như mong muốn trong khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán Croissant 6.

Bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 Tiểu học

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG(Tích hợp trong hoạt động dạy học và giáo dục)

A. Căn cứ xây dựng

1. Căn cứ pháp lí

  • Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn Ban hành Chương trình GDPT 2018;
  • Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07 tháng 06 5 2021 của Bộ Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) về Chỉ dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;
  • Quyết định số 892/QĐ-UBND-HC, ngày 10 tháng 8 5 2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ………. về việc ban hành Khuôn kế hoạch thời kì 5 học 2022- 2023 vận dụng cho ngành học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh …..;
  • Công văn……. của Sở Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) về việc chỉ dẫn thực hành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng tăng trưởng năng lực và phẩm chất học sinh từ 5 học…..
  • Công văn ……. của Sở Giáo dục và Tập huấn về thực hành kế hoạch thời kì 5 học 2022 – 2023 đối mang giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh ……..
  • Công văn ……. của Sở Giáo dục và Tập huấn về thực hành nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh …….. 5 học 2022 – 2023.
  • Công văn……….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện ……. về Chỉ dẫn thực hành Kế hoạch thời kì 5 học 2022 – 2023 đối mang giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (cấp Tiểu học, THCS) trên đia bàn Huyện;
  • Công văn s……… của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện ……. về Chỉ dẫn thực hành nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học huyện ………. 5 học 2022- 2023.

2. Căn cứ khoa học

Căn cứ vào tâm lí lứa tuổi học sinh lớp ….. trường tiểu học ……..5 học 2022- 2023;

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của học sinh lớp ….trường tiểu học …….. 5 học 2022- 2023;

3. Căn cứ thực tiễn

3.1. Thuận tiện

– Nhận thức việc học tập của cùng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, phần lớn phụ huynh học sinh đều chú ý tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để thoát nghèo.

– Khoa học kỹ thuật ngày càng tăng trưởng mạnh và được vận dụng khá đa dạng trong cuộc sống hàng ngày đem lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu việc học đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao.

– Sự phối hài hòa chặt chẽ cùng mang những ban ngành đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong việc chăm lo giáo dục con em địa phương ngày càng được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả.

3.2 Khó khăn

– Cha mẹ học sinh chưa nhận thức được những điểm new về chương trình GDPT 2018.

– 1 phòng ban nhân dân nhận thức việc học còn hạn chế, chưa chú ý đúng mức tới việc học tập của con em mình, còn giao khoán cho nhà trường.

Diễn biến dịch bệnh còn phức tạp tác động tới tâm lí, sinh hoạt, kinh tế của người dân.

3.3. Đặc điểm tình hình nhà trường 5 học 2022 – 2023

3.3.1. Đặc điểm học sinh của trường

Trường Tiểu học ……. có 2 điểm trường. Đa số học sinh là người địa phương từ đấy tạo điều kiện tiện lợi việc đi học của những em. Thống kê số liệu học sinh: 609 học sinh.

3.3.2. Tình hình đội ngũ giáo viên: 33

– Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức hết lòng, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó mang nhà trường, mong muốn nhà trường tăng trưởng, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được bắc buộc đổi new giáo dục.

B. Nội dung kế hoạch

Thời kì

Tên chuyên đề

Phần tiêu

Nội dung công việc

Lực lượng phối hợp

Đánh giá kết quả

Tuần 12

Đôi bạn cùng tiến

Thực hành được lời nói, việc khiến mô tả sự yêu quý bạn bè.

– Lồng ghép trong bài 6 “Yêu quý bạn bè” (Chủ đề Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè) môn Đạo đức lớp 2.

– Lồng ghép vào bài 1 “Thời khoá biểu” chủ đề “Bạn thân trên trường” môn Tiếng Việt 2.

– Lồng ghép chủ đề “Kính yêu thầy cô, thân thiện mang bạn bè” tuần 11, Hoạt động trải nghiệm.

– Những nhóm thi đua đóng vai xử lí vấn đề trong những tiết học.

Tổng phụ trách Đội.

Giáo viên bộ môn.

– Xem diển tả của HS trong quy trình tổ chức hoạt động.

– Kết quả: Có 15 đôi bạn mô tả sự yêu quý bạn bè. (100%)

C. Tổ chức thực hành

1. Tổ chức dạy học trong môn học

  • Lồng ghép vào hoạt động vận dụng Bài 6: “Yêu quý bạn bè”. Đạo đức Lớp 2 bằng phương pháp: Đóng vai để xử lí vấn đề,….
  • Lồng ghép vào hoạt động: Nói và nghe. Bài 2 “Thời khoá biểu”. Tiếng Việt Lớp 2 bằng phương pháp vấn đáp và sắm vai,…

2. Tổ chức hoạt động giáo dục

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức những câu lạc bộ, hài hòa kế hoạch của Đội.