Danh sách liên hệ bưu điện Quận 3 Bưu cục-EMS-VN Submit

1

Bưu điện quận 3 Nguyễn Văn Trỗi

Mã số: 722300

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ phân phối tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí

Bưu điện quận 3 Nguyễn Văn Trỗi

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3931 1810

2

Bưu điện quận 3 Tú Xương

Mã số: 722700

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ phân phối tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Bưu điện quận 3 Tú Xương

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3824 9479

3

Bưu điện Quận 3

Mã số: 722000

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

bưu điện quận 3

Dịch vụ phân phối tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ Logistics Eco
 • Dịch vụ thu hộ – chi hộ
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3930 2418

4

bưu điện quận 3 Bàn Cờ

Mã số: 722200

Thời kì khiến việc tại bưu điện quận 3 này:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

bưu điện quận 3 bàn cờ

Dịch vụ phân phối tại đây:

 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3834 1852

5

Bưu điện quận 3 Vườn Xoài

Mã số: 722100

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

bưu điện quận 3 vườn xoài

Dịch vụ phân phối tại bưu điện quận 3 này:

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ điện hoa – quà tặng
 • Dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3846 8741