Danh sách liên hệ bưu điện Quận 9 Bưu cục-EMS-VN Publish

1

Bưu điện quận 9 Khu khoa học cao Thủ Đức

Mã số bưu điện: 715650

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Danh sách bưu điện quận 9-2

Những dịch vụ phân phối:

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền

Thông Tin Liên Hệ:

2

Bưu điện quận 9 KHL

Mã số bưu điện: 715143

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ KHL phân phối:

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ Logistics Eco
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 02837307449

3

Bưu điện quận 9 Trường Thạnh

Mã số: 716323

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Danh sách bưu điện quận 9-3

Dịch vụ có tại đây:

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ bưu kiện trong và bên cạnh nước
 • Dịch vụ MMS và bưu phẩm

Thông Tin Liên Hệ:

4

Bưu điện quận 9 Phước Bình

Mã số: 716040

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ bưu cục Phước Bình phân phối:

 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước
 • Dịch vụ phát hành báo chí

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3728 1646

5

Bưu điện quận 9 VHX Lengthy Phước

Mã số bưu cục: 716500

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ phân phối:

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 02 83734 0102

6

Bưu điện quận 9 VHX Lengthy Thạnh Mỹ

Mã số: 715401

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Danh sách bưu điện quận 9-4

Dịch vụ tại đây:

 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đảm bảo
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3733 0229

7

Bưu điện quận 9 VHX Phước Lengthy

Mã số bưu cục: 715300

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ hiện có:

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3728 1647

8

Bưu điện quận 9 VHX Phú Hữu

Mã số bưu cục: 716200

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Danh sách bưu điện quận 9-5

Dịch vụ phân phối:

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3731 6002

9

Bưu điện quận 9 Chợ bé

Mã số: 715100

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ tại bưu cục Chợ Bé:

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước
 • Dịch vụ phát hàng thu tiền
 • Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3736 0517

10

Bưu điện quận 9 Cây Dầu

Mã số bưu cục: 715100

Thời kì khiến việc:

 • Thứ 2 – Thứ 7: buổi sáng 7:30 – 11:30, buổi chiều: 13:30 – 17:30
 • Chủ Nhật ko khiến việc

Dịch vụ mà bưu cục Cây Dầu phân phối:

 • Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
 • Dịch vụ điện hoa và quà tặng
 • Dịch vụ phát hành báo chí
 • Dịch vụ bưu kiện trong nước
 • Dịch vụ chuyển phát bưu phẩm thường
 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước
 • Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

Thông Tin Liên Hệ:

 • Hotline: 028 3725 1844