KHTN Lớp 7 Bài 13: Độ lớn và độ cao của âm Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo trang 70

Giải Khoa học tự động nhiên 7 Bài 13: Độ lớn và độ cao của âm giúp những em học sinh lớp 7 nhanh chóng trả lời những câu hỏi SGK Khoa học tự động nhiên 7Chân trời sáng tạo trang 70, 71, 72, 73.

Mang lời giải Khoa học tự động nhiên 7 chi tiết từng phần, từng bài tập, những em dễ dàng ôn tập, củng cố tri thức Bài 13 Chủ đề 4: Âm thanh. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu hỏi Luyện tập Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 13

Luyện tập 1

Hình dưới đây cho thấy đồ thị dao động âm trên màn hình dao động kí lúc nguồn âm là 1 âm thoa được gõ nhẹ (a) và gõ mạnh (b).

Sóng âm nào có biên độ dao động lớn hơn?

Trả lời:

Từ đồ thị dao động của âm thoa ta thấy, biên độ dao động của sóng âm lúc gõ mạnh là 2 ô, biên độ dao động của sóng âm lúc gõ nhẹ là Một ô.

=> Sóng âm tại hình b có biên độ dao động lớn hơn.

Luyện tập 2

Tiến hành thí nghiệm mang thước thép (như Hình 13.1) để đánh giá mối liên lạc giữa độ lớn của âm phát ra và biên độ dao động của nguồn âm.

Trả lời:

Tiến hành thí nghiệm mang thước thép, xem đồ thị dao động âm của thước thép bằng dao động kí:

Chuẩn bị: Thước thép, hộp cùng hưởng, dao động kí, ordinant.

Tiến hành thí nghiệm:

– Bước 1: Kẹp 1 đầu thước thép lên hộp cùng hưởng, đầu còn lại nhô ra khỏi mặt bàn. Kết nối ordinant mang ngõ vào của dao động kí.

– Bước 2: Đầu tự động do của thước thép đặt sắp ordinant. Dùng tay gảy nhẹ vào đầu tự động do của thước thép. Lắng nghe âm thanh phát ra và điều chỉnh dao động kí để xem đồ thị dao động âm trên màn hình.

– Bước 3: Tương tự động bước 2, nhưng gảy mạnh vào đầu tự động do của thước thép.

– Bước 4: Tương tự động bước 2, nhưng gảy mạnh hơn bước 3 vào đầu tự động do của thước thép.

Qua thí nghiệm, ta thấy nguồn âm dao động càng mạnh thì biên độ dao động âm càng lớn và âm nghe được càng lớn.

Luyện tập 3

Dây đàn guitar cần thực hành bao nhiêu dao động trong từng giây để phát ra nốt La (A4) có tần số 440 Hz?

Trả lời:

Tần số là số dao động thực hành được trong 1 giây.

Vậy dây đàn guitar cần thực hành được 440 dao động trong từng giây để phát ra nốt La (A4) có tần số 440 Hz.

Giải câu hỏi thảo luận Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 13

Câu 1

Tiến hành thí nghiệm Một và hoàn thành những thông tin theo mẫu Bảng 13.1.

Bảng 13.1. Kết quả thí nghiệm

Gảy dây chunBiên độ dao động của dây chun (lớn/bé)Âm phát ra (lớn/bé)nhẹ??mạnh??

Trả lời:

Tiến hành thí nghiệm 1, ta có thể điền vào Bảng 13.Một như sau:

Bảng 13.1. Kết quả thí nghiệm

Câu 2

Nêu nhận xét về mối liên lạc giữa độ lớn của âm phát ra mang biên độ dao động của dây chun.

Chỉ dẫn trả lời câu hỏi

Lúc biên độ dao động âm càng lớn thì độ lớn của âm phát ra càng lớn và ngược lại.

Câu 3

Tiến hành thí nghiệm 2 và thực hành những đề nghị sau:

a) So sánh độ lớn của âm nghe được trong cha trường hợp gõ âm thoa.

b) So sánh biên độ của dao động âm trên màn hình trong cha trường hợp gõ âm thoa.

c) Nêu nhận xét về mối liên lạc giữa độ lớn của âm nghe được và biên độ dao động của sóng âm.

Trả lời:

Thí nghiệm 2

Tiến hành thí nghiệm 2, mang những trường hợp:

  • Trường hợp 1: Gõ nhẹ vào 1 nhánh của âm thoa.
  • Trường hợp 2: Gõ mạnh vào 1 nhánh của âm thoa.
  • Trường hợp 3: Gõ mạnh hơn trường hợp 2 vào 1 nhánh của âm thoa.

Qua thí nghiệm, ta rút ra những nhận xét sau:

a) Độ lớn của âm trong trường hợp 3 lớn nhất, rồi tới trường hợp 2, cuối cùng là trường hợp 1.

b) Biên độ dao động âm trong trường hợp 3 lớn nhất, rồi tới trường hợp 2, cuối cùng là trường hợp 1.

c) Nguồn âm dao động càng mạnh thì biên độ dao động âm càng lớn và âm nghe được càng lớn.

Câu 4

Tiến hành thí nghiệm 3 và trả lời những câu hỏi:

a) Âm thanh phát ra bởi âm thoa nào nghe bổng hơn?

b) Từ đồ thị dao động âm trên màn hình dao động kí, sóng âm của âm thoa nào phát ra có tần số lớn hơn?

c) Nêu nhận xét về mối liên lạc giữa độ cao của âm mang tần số âm.

Trả lời:

Từ thí nghiệm 3, ta có nhận xét sau:

a) Âm phát ra bởi âm thoa lúc gõ mạnh nhất nghe bổng nhất.

b) Từ đồ thị dao động âm trên màn hình dao động kí, sóng âm của âm thoa lúc gõ mạnh nhất có tần số lớn nhất.

c) Âm phát ra càng cao (càng bổng) lúc tần số âm càng lớn. Âm phát ra càng thấp (càng trầm) lúc tần số càng bé.

Giải bài tập Khoa học tự động nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 13

Bài 1

Tần số vỗ cánh của ruồi đen lúc bay vào khoảng 350 Hz, của muỗi vào khoảng 600 Hz. Âm thanh phát ra lúc bay của ruồi đen hay muỗi nghe bổng hơn? Vì sao?

Trả lời:

Âm thanh phát ra lúc bay của muỗi nghe bổng hơn ruồi đen vì tần số dao động do cánh của muỗi thực hành lớn hơn.

Bài 2

Để thay đổi đổi độ lớn của tiếng đàn, người nghệ sĩ chơi đàn guitar thường thực hành những thực hiện như thế nào? Giải thích.

Trả lời:

Để thay đổi đổi độ lớn của tiếng đàn, người nghệ sĩ chơi đàn guitar thường gảy mạnh hoặc nhẹ vào dây đàn vì:

  • Gảy dây đàn càng mạnh, biên độ dao động càng lớn, tiếng đàn phát ra sẽ càng lớn.
  • Gảy dây đàn càng nhẹ, biên độ dao động càng bé, tiếng đàn phát ra sẽ càng bé.

Bài 3

Em hãy tạo ra âm thanh từ 1 mẫu thước như Hình 13.1. Lần lượt thay đổi đổi độ dài phần tự động do của thước và lắng nghe âm thanh của chúng. Độ cao của âm phát ra liên lạc như thế nào mang độ dài phần tự động do của thước?

Trả lời:

Độ dài phần tự động do của thước càng lớn, biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao và ngược lại.