Hedging Là Gì? Hedging Trong Thị Trường Forex

Hedging Là Gì? Hedging đơn giản là một cách để bạn bảo vệ khoản đầu tư khỏi rủi ro giá. Điều này được thực hiện bằng cách đặt các lệnh trái chiều với nhau. Mục tiêu của hedging là giảm thiểu thua lỗ từ sự biến động giá trị của tài sản trong thị trường.

Monetize là gì? Tầm Quan Trọng của Monetize

Monetize là quá trình tạo ra giá trị tài chính từ một tài sản, dịch vụ hoặc khả năng mà trước đó chưa tạo ra doanh thu. Nó thường liên quan đến việc phát triển một kế hoạch hoặc chiến lược để tận dụng tài sản hoặc khả năng đó để thu hút tiền mặt hoặc giá trị kinh doanh

KPI là gì? Tầm quan trọng của KPI

KPI (Key Performance Indicator) – Thước đo hiệu suất trọng yếu, là một khái niệm vô cùng quan trọng trong quản lý và phát triển doanh nghiệp. Được tạo ra như một bản đồ định hướng, KPI giúp xác định hướng đi và đo lường sự tiến triển của tổ chức dựa trên các chỉ số cụ thể