KPI là gì? Tầm quan trọng của KPI

KPI (Key Performance Indicator) – Thước đo hiệu suất trọng yếu, là một khái niệm vô cùng quan trọng trong quản lý và phát triển doanh nghiệp. Được tạo ra như một bản đồ định hướng, KPI giúp xác định hướng đi và đo lường sự tiến triển của tổ chức dựa trên các chỉ số cụ thể.

Khái niệm KPI

KPI là viết tắt của cụm từ “Key Performance Indicator,” nghĩa là các chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất. Những chỉ số này không chỉ giúp đo lường mức độ đạt được của mục tiêu, mà còn phản ánh sự liên quan giữa các hoạt động và mục tiêu tổng cộng.

Tầm quan trọng của KPI

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc quản lý dựa trên số liệu là một phần quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững. KPI giúp tổ chức:

 • Đo lường mục tiêu: KPI là những chỉ số đo lường cụ thể, giúp theo dõi tiến triển của mục tiêu quan trọng. Chúng tập trung vào những yếu tố có tác động lớn đến sự phát triển của tổ chức.
 • Thúc đẩy trách nhiệm: KPI giúp tạo ra môi trường làm việc có trách nhiệm cao hơn. Mỗi cá nhân và nhóm đều biết rằng họ phải chịu trách nhiệm đối với việc đạt được các chỉ số cụ thể.
 • Tạo động lực và môi trường học hỏi: KPI cung cấp mục tiêu rõ ràng, tạo động lực cho nhân viên nỗ lực hoàn thành công việc và phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn. Nó cũng khuyến khích môi trường học hỏi liên tục để cải thiện hiệu suất.
 • Đảm bảo hoàn thành mục tiêu và tầm nhìn: KPI giúp giám sát xem liệu tổ chức đang tiến đến gần với mục tiêu và tầm nhìn của mình hay không, và cần điều chỉnh như thế nào để đảm bảo tiến triển.

Đặc điểm của KPI theo David Parmenter

David Parmenter, một chuyên gia về quản lý hiệu suất, đã xác định 7 đặc điểm cần có trong KPI:

 • Phi tài chính: KPI không chỉ tập trung vào khía cạnh tài chính mà còn bao gồm các chỉ số phi tài chính như khách hàng, quy trình, động lực nhân viên.
 • Đúng lúc, kịp thời: KPI cần được giám sát liên tục, thường xuyên để có thể đưa ra biện pháp kịp thời khi có sự thay đổi.
 • Sự chú ý của các CEO: KPI phải thu hút sự quan tâm của cấp cao nhất trong tổ chức để đảm bảo sự tham gia và hỗ trợ cho quá trình đo lường hiệu suất.
 • Đơn giản: KPI cần dễ hiểu và không quá phức tạp để mọi người trong tổ chức có thể nắm bắt và theo dõi.
 • Ràng buộc với nhóm: KPI cần liên kết với những nhóm hoặc vị trí cụ thể trong tổ chức để đảm bảo rằng mọi người đều thấy liên quan và cần đóng góp.
 • Có tác động quan trọng: Mỗi KPI nên ảnh hưởng tới ít nhất một khía cạnh quan trọng của tổ chức, để đảm bảo rằng việc theo dõi KPI có ý nghĩa thực sự.
 • Mặt tối được giới hạn: KPI cần được kiểm tra để đảm bảo rằng nó không gây ra tác động tiêu cực hoặc thúc đẩy hành vi không mong muốn.

Trong tổng thể, KPI không chỉ là các con số hay chỉ số, mà là cách để tổ chức định hình hướng đi và đo lường thành tựu của mình. Bằng cách chọn những chỉ số quan trọng và cân nhắc những đặc điểm của KPI, tổ chức có thể xây dựng một hệ thống đo lường hiệu suất mạnh mẽ, giúp hướng tới sự phát triển và thành công bền vững.