[PDF] Báo cáo thường niên BIDV 2021

Báo cáo thường niên BIDV 2021 – 5 2021, dù rằng chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên bằng sự phấn đấu, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, hoạt động của BIDV diễn ra an toàn, thông suốt; hoàn thành toàn diện, nổi bậc những phần tiêu về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả.

[PDF] Báo cáo thường niên BIDV 2021
[PDF] Báo cáo thường niên BIDV 2021

1. Tổng quan về Báo cáo thường niên BIDV 2021

Báo cáo thường niên BIDV 2021 – 5 2021, dù rằng chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên bằng sự phấn đấu, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, hoạt động của BIDV diễn ra an toàn, thông suốt; hoàn thành toàn diện, nổi bậc những phần tiêu về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả, nâng cao cường năng lực tài chính và tăng trưởng thể chế, bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn Nhà nước, thực hành toàn bộ nghĩa vụ mang Ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

Báo cáo thường niên BIDV 2021 – Ko kể ấy, BIDV còn phát huy vai trò là Nhà băng thương mại Nhà nước lớn, chủ động, quyết liệt triển khai những những giải pháp tương trợ công ty, xã hội, cùng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: chủ động giảm thu nhập trong 5 hơn 7.900 tỷ đồng để tương trợ những khách hàng bị tác động bởi đại dịch thông qua giảm lãi suất cho vay, giảm phí tổn, cơ cấu lại nợ, đưa ra những gói tín dụng lãi suất ưu đãi; hăng hái thực hành những chương trình an sinh xã hội ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, v.v.

Xem thêm: Chiến lược Marchéage của BIDV

Báo cáo thường niên BIDV 2021 – Tới 31/12/2021, những chỉ tiêu buôn bán của BIDV đều đạt kế hoạch Nhà băng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao:

  • Tổng tài sản khối Nhà băng thương mại đạt 1,72 triệu tỷ đồng, nâng cao 16,3% so mang 2020, giữ vững vị thế là Nhà băng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.
  • Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,61 triệu tỷ đồng; trong ấy huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,49 triệu tỷ đồng, nâng cao 16,9% so mang 5 2020, chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi toàn ngành.
  • Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,65 triệu tỷ đồng; trong ấy dư nợ tín dụng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, nâng cao 11,8% so mang 5 2020, tuân thủ giới hạn tín dụng NHNN giao (12%) và chiếm hơn 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng. Nguồn vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực chế tạo, lĩnh vực ưu tiên; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng bền vững, dư nợ bán lẻ nâng cao 25% so mang 5 2020, dư nợ SME và FDI tương ứng nâng cao 15% và 21%.
  • Báo cáo thường niên BIDV 2021 – Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát tại mức 0,81%, giảm 0,73% so mang 5 2020, đảm bảo phần tiêu NHNN giao 5 2021 (<1,6%). Tỷ lệ nợ nhóm 5 tại mức 0,42%, giảm 0,82% so mang 5 2020.
  • Trích lập dự phòng rủi ro toàn bộ theo quy định. Tỷ lệ trang trải nợ xấu (dư quỹ DPRR tín dụng/dư nợ xấu) đạt 235%, mức cao nhất trong những 5 sắp đây.
  • Vốn điều lệ đạt 50.585 tỷ đồng, nâng cao 10.365 tỷ đồng so mang 5 2020, giữ vững vùng đứng đầu trong những nhà băng thương mại cổ phần. Vốn chủ sở hữu đạt 81.065 tỷ đồng, nâng cao 9,2% so mang 5 2020.
  • Lợi nhuận đạt kế hoạch 5 2021 NHNN giao; Những tỷ lệ an toàn đảm bảo đúng quy định; Chỉ số định hạng tín nhiệm quốc tế được nâng cao.
  • Thực hành toàn bộ nghĩa vụ mang nhà nước; đảm bảo lợi ích cổ đông và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
  • Hoạt động những đơn vị con, đơn vị liên doanh, hợp tác 5 2021 ghi nhận kết quả hăng hái. Lợi nhuận trước thuế của Khối đơn vị con 5 2021 đạt 1.094 tỷ đồng.

Xem thêm: [PDF] Báo cáo thường niên BIDV 2020

2. Tải Báo cáo thường niên BIDV 2021

Brade Mar

Cong-viec-Marketing