Văn Cúng Cô Hồn Tháng 7 – Tâm Linh Dân Gian Kính Tưởng Linh Hồn Đã Qua Đời

Văn Cúng Cô Hồn Tháng 7 – Tâm Linh Dân Gian Kính Tưởng Linh Hồn Đã Qua Đời Cúng cô hồn tháng 7 là một trong những nét đẹp của tâm linh dân gian Việt Nam, nơi người ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn đã ra đi. Tháng 7 âm lịch, còn được gọi là “tháng cô hồn”