Căn Đồng là gì? Khám Phá Từ Huyền Bí Đến Thực Tế

Căn đồng không phải khái niệm đơn giản, mà chứa đựng nhiều khía cạnh và quan niệm khác nhau. Theo quan niệm thường thấy, căn đồng liên quan đến gốc rễ, cội nguồn của bản thân mỗi người. “Căn” có thể hiểu theo nghĩa gốc rễ và “đồng” có thể hiểu là sự trong sáng, ngây thơ hoặc còn viết tắt của “công đồng” – triều phục trong các nghi lễ.