Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 Trắc nghiệm GDCD bài 7 lớp 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Thực hành nền kinh tế nhiều thành phần và nâng cao cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.

Trắc nghiệm Công dân 11 Bài 7 tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và những bài tập tình trạng có đáp án kèm theo xoay quanh chủ đề Thực hành nền kinh tế nhiều thành phần và nâng cao cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước. Qua ấy giúp những em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì Một sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 Có đáp án

Câu 1: Thành phần kinh tế là

A. 1 hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu chế tạo

B. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên 1 hình thức sở hữu nhất định về tư liệu chế tạo

C. Những kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội

D. Những kiểu tổ chức chế tạo buôn bán khác nhau trong nền kinh tế

Câu 2: Khía cạnh nào dưới đây là căn cứ quản lý để xác định thành phần kinh tế?

A. Quan hệ chế tạo

B. Sở hữu tư liệu chế tạo

C. Lực lượng chế tạo

D. Những quan hệ trong xã hội

Câu 3: Nội dung nào dưới đây lí giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trên nước ta?

A. Nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

B. Những thành phần kinh tế cũ vẫn còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế new

C. Do sự đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường

D. Do đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng 1 nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Câu 4: Chính sách tăng trưởng nền kinh tế mà Đảng bà Nhà nước ta đang thực hành là gì?

A. Kinh tế thị trường tự động do khó khăn

B. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Kinh tế thương mại nâng cao cường hội nhập

D. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa

Câu 5: Những tiểu thương bán hàng trên chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh

Câu 6: Nhiều người cùng góp vốn xây dựng thương hiệu nên Hợp tác xã vận tải Đức Phúc chuyên buôn bán dịch vụ vận tải hành khách, đây là thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh

Câu 7: Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là “cầu nối” đưa chế tạo bé lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội trên nước ta?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư bản nhà nước

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh

Câu 8: Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư bản nhà nước

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh

Câu 9: Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò phát huy nhanh tiềm năng về vốn, sức lao động và tay nghề?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư bản nhà nước

C. Kinh tế nhà nước

D. Kinh tế tư nhân

Câu 10: Thành phần kinh tế nào dưới đây ko có trong nền kinh tế nước ta hiện nay?

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh D. Kinh tế hỗn tạp

Câu 11: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể

B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân

C. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh

D. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước

Câu 12: Việc làm cho nào dưới đây mô tả trách nhiệm của công dân đối mang việc thực hành nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật tiên tiến vào chế tạo

B. Hăng hái tham dự vào những hoạt động xây dựng, bảo vệ chính quyền

C. Chủ động kiếm tìm việc làm cho trên những ngành nghề thuộc những thành phần kinh tế yêu thích mang khả năng của bản thân

D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn

Câu 13: Nền kinh tế của nước ta hiện nay tăng trưởng theo định hướng nào?

A. Tư bản chủ nghĩa

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp hóa

D. Tiên tiến hóa

Câu 14: KInh tế nước ta là thành phần kinh tế

A. Dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu chế tạo

B. Dựa trên 1 hình thức sở hữu nhất định về tư liệu chế tạo

C. Dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu chế tạo

D. Dựa trên nhiều hình thức sở hữu về tư liệu chế tạo

Câu 15: Những quỹ dự trữ quốc gia thuộc thành phần nào dưới đây ?

A. Kinh tế tư nhân

B. Kinh tế nhà nước

C. Kinh tế tập thể

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước bên cạnh

Câu 16: Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

A. Công ty tư nhân

B. Tổ chức cổ phần

C. Hợp tác xã

D. Shop buôn bán

Câu 17: Thực hành nền kinh tế nhiều thành phần mang trong mình lại hiệu quả nào dưới đây?

A. Tạo ra 1 thị trường rầm rộ

B. Làm cho cho những giá trị kinh tế được tăng trưởng

C. Làm cho cho những mối quan hệ kinh tế- xã hội trở nên phải chăng đẹp hơn

D. Tạo nhiều vốn, nhiều việc làm cho, liên quan nâng cao trưởng kinh tế

………

Mời những bạn tải Chapelet tài liệu để xem thêm đáp án